Dostopnost

To spletišče uporablja odprtokodni sistem za upravljanje vsebin Plone. Spletišče ustreza Priporočilom za dostopnost spletnih strani (WCAG) ravni 'AA' za osebe s posebnimi potrebami, tudi slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, težko učljive in s težavami razumevanja, z omejitvami gibanja, težavami pri govoru, preobčutljivostjo na svetlobo in kombinacijami teh težav.

Je tudi dostopen za avtorje s posebnimi potrebami v skladu z ravnijo AA Priporočil za orodja za avtorje s posebnimi potrebami (ATAG 2.0).

Izjava o dostopnosti

To spletišče je bilo zasnovano, da se prilagaja različnim načinom, ki jih ljudje uporabljamo za dostop in rabo interneta.

Validacija

To spletišče uporablja tehnologijo pomoči kot vloge WAI-ARIA in trenutne najboljše prakse; a standardi se lahko s časom spreminjajo. Če to spletišče ne deluje pravilno, prosimo da stopite v stik s skrbnikom na naslovu upravitelj spletišča

Številne kontrolne točke v priporočilih WCAG 2.0 in ATAG 2.0 so subjektivne; posledično se lahko pojavijo primeri, kjer se interpretacije razlikujejo.

Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

Pogled Plone's VPAT (about VPAT)